Tin tức mới
Những dụng cụ nào được dùng chủ yếu để cắt mica hiện tại

Những dụng cụ nào được dùng chủ yếu để cắt mica hiện tại

Cắt mica là quá trình quan trọng để tạo nên sản phẩm đồ dùng từ mica đúng thiết kế. Mica là vật liệu có tính chất mềm giòn riêng và được cắt bằng những dụng cụ phổ biến hiện nay là dao cắt, máy cắt cầm tay và máy cắt cnc hiện đại.